EN

24. ročník konference o profesionálních informačních zdrojích

29. - 30. května 2018, Praha

Důležité informace pro autory

Licenční smlouva

První z autorů přijatého příspěvku/posteru podepisuje „Licenční smlouvu dle autorského zákona s licencí práva užití příspěvku na konferenci INFORUM 2018“ a bude mít zajištěn bezplatný vstup na konferenci, spoluautoři příspěvku/posteru si účast na konferenci hradí individuálně. Organizátor přednášejícím nehradí výdaje na ubytování a dopravu.

Vystoupení na konferenci

Přednášející mají standardně 20 minut na vlastní prezentaci a 5 minut na dotazy a diskusi k příspěvku.
Během přestávky před svým vystoupením nezapomeňte vyzkoušet svou prezentaci na předváděcím PC v přednáškovém sále a kontaktovat moderátora své sekce. Vzhledem k přesnému načasování programu konference Vás žádáme o dochvilnost a především o přesné dodržení časového rámce Vašeho vystoupení.

Technické vybavení v sálech

V přednáškových místnostech je k dispozici dataprojektor, vizualizér, plátno, mikrofon a počítač (PC/Windows s MS Office XP vč. PowerPointu, připojení k internetu). Během prezentace můžete využít online ukázek. Ve foyer i v sále bude přítomen technický pracovník pořadatele, který Vám pomůže s řešením případných potíží. Použití vlastního notebooku bohužel není možné.

Přihlášení na konferenci

Přednášející se může automaticky zdarma zúčastnit všech jednání konference jako VIP účastník, podmínkou je však vyplnění přihlášky. Odkaz na Vaši osobní přihlášku Vám bude zaslán samostatným e-mailem v průběhu dubna. Pokud se tak nestane, je možné si ho vyžádat na adrese Irena.Mikesova@aip.cz.

Máte-li další otázky, kontaktujte Andreu Kutnarovou

Organizátoři

Hlavní sponzor

Mediální partneři