EN

24. ročník konference o profesionálních informačních zdrojích

29. - 30. května 2018, Praha

Co je poster?

Účelem posteru je seznámit zájemce s prací autora jednoduše pochopitelnou formou, která stimuluje zájem a diskusi. Postery jsou ideální příležitostí pro neformální představení prvotních stádií výzkumu a zhodnocení výsledků již uskutečněných projektů.

Poster má papírovou formu – list papíru o max. velikosti 75 cm x 105 cm (v x š) nebo 105 cm x 75 cm (v x š) a najdete je na nástěnkách v přízemí u posluchárny D.

Autoři budou mít možnost představit svůj poster v krátké prezentaci v rámci speciální sekce.

Jak vypadá zajímavý poster?

Abyste upoutali pozornost publika, využijte:

  • zvýrazněný nebo větší text (název, jména autorů a institucí, klíčová slova)
  • barvy, grafy, obrázky
  • heslovitý text
  • jednoduché pozadí
  • text by měl být čitelný ze vzdálenosti 1m (minimum)

Příklady zajímavých posterů z minulých let najdete zde.

Pro více informací kontaktujte Andreu Kutnarovou.

Call for Papers

Máte volný květen?

Pojďte přednášet!

Organizátoři

Hlavní sponzor

Mediální partneři